A  A  A +
Službeni časopis Grčke federacije pekara

Časopis Pekarski i slastičarski obrtnik (Viotehniki Artopoiia ke Zaharoplastiki), izlazi dvomjesečno, a svakom obrtniku-pekaru pruža vrijedno sredstvo komunikacije. Uz detaljno poznavanje pekarskog sektora te opsežne reportaže, ovaj časopis predstavlja sve aktivnosti i inicijative poduzete od Grčke federacije pekara kao i lokalnih pekarskih udruga, kao i poslijednje trednove na grčkom i međunarodnom pekarskom polju. Štoviše, časopis sadržava recepte vrhunskih pekara, članke o prehrambenim tehnologijama, marketingu, poslovnom upravljanju te je spreman pružiti modernim pekarima nezamjenjiv alat u njihovom radu. FORUM SA je preuzeo objavljivanje Pekarski i slastičarski obrtnik u listopadu 2007. godine, i time otvorio novu stranicu u povijesti ovog časopisa, modernizirajući njegov izgled te obogaćujući njegov sadržaj.