A  A  A +
Publicaţia oficială a Asociaţiei de Panificaţie din Grecia

Revista „Panificaţie şi Patiserie” se tipăreşte o dată la 2 luni şi reprezintă un instrument valoros de informare pentru orice brutar şi cofetar. Printr-o cunoaştere profundă a domeniului şi reportaje vaste, revista prezintă activităţile şi iniţiativele Asociaţiei de Panificaţie din Grecia precum şi ale uniunilor şi asociaţiilor locale, precum şi evoluţiile greceşti şi internaţionale pe piaţa produselor de panificaţie şi patiserie. În paralel găzduieşte în paginile sale reţetele celor mai renumiţi specialişti din domeniu, articole despre tehnologia alimentară, marketing şi administrearea afacerii, fiind un instrument de lucru esenţial al profesioniştilor contemporani din acest domeniu. „FORUM AE” a preluat publicarea revistei în octombrie 2007 şi a marcat o schimbare în lunga istorie a publicaţiei prin modernizarea aspectului său şi îmbogăţirea conţinutului.