A  A  A +
Revista zyrtare e Federatës së bukëbërësëve në Greqi

Revista e Artizanalit së Furrës së Bukës dhe Pastiçerisë, që botohet çdo 2 muaj, përbën një mjet të vlefshëm komunikimi për çdo artizanal të ndërgjegjëshëm bukëbërësi.Me njohuri të thellë të sektorit dhe me reportazhe të  bukëbërësëve Grek por dhe sindikatave locale dhe organizatave shoqërore, zhvillimet në territoret Greke ashtu si dhe ndërkombëtare të bukëbërësëve dhe pastiçierëve. Njëkohësisht në faqet e saj mirëpret receta nga profesionistë të denjë të sektorit, artikuj të teknologjisë së ushqimit,marketing dhe administrim biznesi duke dëshiruar të ofroj tek bukëbërësit modern një mjet të domosdoshëm pune. Kompania Forum SA merr përsipër vazhdimësinë e botimit të revistës që nga tetori i 2007-ës, e cila ndryshoi faqe në historinë e gjatë të saj me modernizimin e pamjes së saj dhe me pasurimin e materialit të saj.