A  A  A +
Zvanični časopis Grčke federacije pekara

Časopis Zanatlije pekarstva i poslastičarstva (Viotehniki Artopoiia ke Zacharoplastiki), izdaje se dvomesečno, a daje svakom pekaru-zanatliji vredna sredstva komunikacije. Sa punim znanjem pekarskog sektora te širokim reportažama, ovaj časopis predstavlja sve aktivnosti i inicijative preduzete od Grčke federacije pekara i lokalnih pekarskih udruženja, kao i poslednje trendove na grčkom i internacionalnom polju pekarstva i poslastičarstva. Štaviše, časopis donosi recepte vrhunskih pekara, te članke o proizvodnim tehnologijama, marketingu i poslovnom upravljanju, spremnim da pruže modernim pekarima nezamenjivo sredstvo u svom radu. FORUM SA je preuzeo izdavanje časopisa Zanatlije pekarstva i poslastičarstva u oktobru 2007. godine, te time otvorio novu stranicu u istoriji ovog časopisa, modernizirajući njegov izgled i obogaćujući njegov sadržaj.